image alt text

WaddenzeeIn het noordelijkste gedeelte van Nederland vind je het Waddengebied, bestaande uit de Waddenzee en diverse eilanden. De Waddenzee is uniek omdat het het grootste getijdengebied ter wereld is. Eb en vloed wisselen elkaar af, waardoor steeds zout water in en uit stroomt.  De internationale Waddenzee loopt nog verder, langs Duitsland en Denemarken. Het is een leefgebied voor enorm veel dieren zoals vogels, vissen, onderwaterdieren, planten en zeehonden. Zelfs is laatst nog een walrus gespot. De Waddenzee is een uniek natuurgebied om in te recreëren, te werken en natuurlijk om te wonen. De Waddenzee staat op de Unesco werelderfgoedlijst.